Spelregels

Inhoud van de doos

Spelbord met draaipijl
72 vragenkaarten
36 ja/nee-kaarten
6 pionnen
Zandloper (1 minuut)
Spelregels 

Leeftijd: 14+
Spelers: 3 – 36
Speeltijd: 60’ – 90’ (Bepaal jezelf )

Doel van het spel

Verzet – hoe ver ga jij? daagt je uit dilemma’s te onderzoeken. Tijdens het spel verplaats jij je in het standpunt van een ander. Soms komt dit overeen met jouw overtuigingen, soms ook helemaal niet. Door kennis te maken met verschillende perspectieven en door je in te leven in andermans visie krijg je meer inzicht en begrip. Inzicht en begrip zijn het startpunt om tegenstellingen te overbruggen, onderdrukking tegen te gaan en in verzet te komen tegen groeiende verdeeldheid. Het doel: vrede en vrijheid bevorderen.

Er zijn spelregels voor 3 tot 6 spelers maar ook voor 6-36 spelers want Verzet – hoe ver ga jij? is geweldig om te spelen in een grote groep, in de klas, tijdens schoolkamp of als onderdeel van een training.

Hieronder vind je de regels voor beide varianten.

Spel voor 3 tot 6 spelers

Voorbereiding
De kaarten met vragen worden geschud en met de vragen naar beneden op het spelbord gelegd. Iedere speler krijgt pen en papier, één ja/nee-kaart en kiest een pion. Zet de pion in het startvak. De spelers beslissen of zij een vastgestelde tijd spelen (één tot anderhalf uur) of doorgaan tot de eerste speler de finish bereikt.

Spelverloop

Draai aan de pijl. De speler die wordt aangewezen mag beginnen. Dit is speler 1. Daarna verloopt het spel met de klok mee. Iedere beurt bestaat uit vijf stappen:

1. Speler 1 neemt de bovenste vragenkaart van de stapel, leest de vraag hardop voor en kiest iemand uit om mee te spelen. Om te bepalen wie zich in het ‘ja’ en wie zich in het ‘nee’ standpunt inleeft, draait speler 1 aan de ja/nee pijl.

2. Beide spelers krijgen één minuut om na te denken. Leef je in in een zienswijze die past bij het antwoord dat je moet verdedigen. Welke argumenten en overtuigingen horen daarbij? Heb je een persoonlijke ervaring om je verhaal te onderbouwen? Eventueel schrijf je wat punten op.

3. Na één minuut draait speler 1 nogmaals aan de pijl. Het antwoord dat aangewezen wordt (ja of nee) bepaalt wie begint. Iedere speler krijgt één minuut de tijd om ononderbroken zijn verhaal te doen. Het is geen debatwedstrijd. Goede of foute antwoorden bestaan niet en de spelers mogen zelf bepalen hoe ze de vraag opvatten. De overige spelers luisteren goed, omdat zij een keuze moeten maken.

4. Nadat beide spelers klaar zijn, bepalen de spelers die geluisterd hebben, ieder voor zich, welk verhaal de meeste indruk heeft gemaakt. Het eindoordeel is altijd subjectief, maar je kunt letten op de volgende punten:

  • Is het een helder verhaal (logisch en consequent)?
  • Ben je geraakt door een persoonlijk verhaal?
  • Heb je meer begrip gekregen voor een bepaalde zienswijze?
  • Ben je verrast door iets wat je hoorde in het ja- of nee-verhaal?

5. De luisteraars maken hun keuze duidelijk door hun ja/nee-kaart tegelijkertijd op tafel te leggen, met de gekozen kant naar boven. Daarna moet iedere luisteraar zijn keuze zo beknopt mogelijk motiveren. Speler 1 let op dat deze nabespreking niet te lang duurt, maximaal 5 minuten. De speler met de meeste stemmen verplaatst zijn pion naar het eerstvolgende vak met het symbool van de vragenkaart. Bij een even aantal stemmen verplaatsen beide spelers hun pion. De beurt van speler 1 is klaar als hij de vragenkaart onder op de stapel heeft gelegd. Nu is de volgende speler aan de beurt.

Einde van het spel
Het spel is afgelopen zodra een speler als eerste het laatste vak bereikt (met de vier symbolen). Deze speler is de winnaar. Als je een vastgestelde tijd hebt afgesproken, maak je de huidige beurt af en wint de speler die het verst is gekomen. Bovenstaande regels zijn de basisregels.

Speltips: Op de basisregels zijn oneindig veel varianten mogelijk. Een paar suggesties:

• In plaats van één kaart van de stapel vragenkaarten te pakken, pakt de speler die aan zet is drie kaarten en kiest zijn favoriete vraag. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor jeugdige spelers.
• Iedere speler mag tijdens het spelen één keer een vraag weigeren en een nieuwe vraag pakken van de stapel. Heb jij andere varianten bedacht, deel deze dan op www.verzetsspel.nl

Spel voor 6 tot 36 spelers

Voorbereiding

Lees de spelregels voor spelen met 3-6 spelers en kies een spelleider. Alle spelers ontvangen een ja/nee-kaartje. De spelleider wijst twee mensen aan om naar voren te komen (of laat er vrijwillig twee naar voren komen). De andere spelers moeten zodanig zitten dat ze deze twee spelers goed kunnen zien/horen.

Spelverloop

1. Speler 1 neemt een kaart, leest deze voor en draait aan de pijl om te bepalen wie het ja en wie het nee standpunt gaat verdedigen. (spelleider kan dit herhalen). Speler 1 bepaalt wie mag beginnen

2. Beide spelers krijgen even de tijd (30 sec.) om over vraag na te denken.

3. De spelleider benadrukt dat de anderen de jury zijn en goed moeten luisteren, omdat ze na afloop van deze ronde  uitgenodigd kunnen worden te vertellen waarom ze het ene standpunt sterker verdedigd vonden dan het ander.

4. De spelers beargumenteren hun standpunt ieder 1 minuut. Het is geen debatwedstrijd. Goede of foute antwoorden bestaan niet en de spelers mogen zelf bepalen hoe ze de vraag opvatten.

5. Nadat beide spelers klaar zijn, bepalen de spelers die geluisterd hebben, ieder voor zich, welk verhaal de meeste indruk heeft gemaakt. Het eindoordeel is altijd subjectief, maar je kunt letten op de volgende punten:

  • Is het een helder verhaal (logisch en consequent)?
  • Ben je geraakt door een persoonlijk verhaal?
  • Heb je meer begrip gekregen voor een bepaalde zienswijze?
  • Ben je verrast door iets wat je hoorde in het ja- of nee-verhaal?

6. De spelleider vraagt stemmers hun ja/nee-kaartje in de lucht te steken om te stemmen en telt de ja- en nee-stemmen. Degene wiens argumenten de meeste stemmen heeft gekregen, krijgt daverend applaus.

7. De spelleider vraag minstens 1 ja-stemmer en 1 nee-stemmer naar het waarom van hun keuze. Als er discussie ontstaat, kijkt hij hoe lang hij dit wil laten duren. Vervolgens worden er twee nieuwe spelers naar voren gevraagd. Hiervoor kan de spelleider aan de eerdere spelers vragen deze nieuwe spelers uit te kiezen.

Einde van het spel

In een uur tijd kan je op deze manier ongeveer 10 vragen spelen.

Speltips

Op deze regels zijn veel varianten mogelijk. Ook het team van Verzet - hoe ver ga jij? is nog nieuwe groepsvarianten aan het testen en uitwerken. Houd deze pagina met spelregels in de gaten voor updates.Copyright 2018 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate