Verzet - hoe ver ga jij? kost € 45,00 en bestel je door onderstaand formulier in te vullen en het totaalbedrag inclusief eventuele verzendkosten over te maken op rekeningnummer
NL79 RABO 0301 7895 92 t.n.v. Media Luna onder vermelding van 'naam + bestelling Verzet - hoe ver ga jij'.

*
*

*

Copyright 2018 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate